Our Product
สินค้าเพื่อความปลอดภัยในการทำงานและชีวอนามัย ได้มารตฐานนานาชาติ
Supply Chain
เรามีระบบจัดการที่ดี ทำให้สามารถส่งสินค้าและให้บริการรวดเร็ว ทันใจ
Product Training
บุคคลากรมีความรุ้ความสามารถในการสาธิตการใช้งานผลิตภัทฑ์
Warranty
สินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพพร้อมบริการหลังการขาย

สินค้าเด่นประจำสัปดาห์

สินค้าเด่นประจำสัปดาห์

สินค้าขายดีในกลุ่มแว่นตานิรภัย

สินค้าแนะนำจากเอสโก้ พรีเมี่ยม

Latest News and Knowledge

Latest News and Knowledge from Esco Premium
หน้ากาก N 95

หน้ากาก N95 เพื่อพี่น้องภาคเหนือ

บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด ได้ตระหนักถึงวิกฤตปัญหาฝุ่นควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว ทางบริษัทฯ จึงยินดีที่จะมอบหน้ากาก N95 “Japan Vilene” จากประเทศญี่ปุ่น ให้กับหน่วยงานที่ต้องใช้ในการดับไฟป่า โรงพยาบาล หรือโรงเรียน ที่ยังขาดแคลนหน้ากาก N95 เพื่อไว้ใช้ป้องกันนะคะ ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้ามายังบริษัทฯ นะคะ ทางเราจะส่งหน้ากาก N95 ไปให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในยามวิกฤตเราต้องช่วยกัน ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยดูแลคนไทยด้วยกันนะคะ   อนึ่งบริษัทเอสโก้ พรีเมี่ยมได้ทำการส่งมอบหน้ากาก N95 “Japan Vilene” ให้กับพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน โดยส่งมอบผ่านไปยังหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน