10208

หมวดหมู่:
รุ่น
10208
มาตรฐาน
NFPA
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ
มาตรฐาน
NFPA

• ออกแบบให้ของเหลวไวไฟ เช่น ทินเนอร์ น้ำมัน พุ่งผ่าน Flame Arrester
• ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิต 

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่