PROD-ID: 1E-NV-9201C

แว่นตานิรภัย NV 9201C

Product Description

  • แว่นตานิรภัย Ultra-Spec Serie
  • เลนส์โพลีคาร์บอเนตใสเคลือบแข็ง ป้องกันการกระแทกและรอยขีดข่วน
  • เหมาะสำหรับผู้เข้าชมโรงงาน และผู้ใช้งานทั่วไป
  • สามารถสวมทับแว่นสายตาได้ ขาแว่นมีช่องระบายอากาศ
  • ป้องกันแสง UV-A UV-B UV-C ได้ 100%
  • NV-9201 C     :  เลนส์ใส

ยี่ห้อ EAGLE Protective Eyewear

Feature

Application

Share this article

  • Line
  • Facebook
  • Email
  • Copy Link