รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ

• ป้ายเรืองแสงใช้ภายในอาคาร เหมาะสมอย่างยิ่งกับการทำเป็นป้ายบอก    ทางออก ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง และสัญลักษณ์ฉุกเฉินต่างๆ
• ขนาดมาตรฐาน 30×45 cm. 37.5×45 cm. 15×40 cm.

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่