DBR1

หมวดหมู่:
รุ่น
DBR1
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ

• ฝาครอบตลับกรอง ประเภท ฝาเขี้ยวบิดล็อค
• ใช้งานกับหน้ากาก FP1 และ BERRY
• ใช้งานกับไส้กรอง รุ่น F5 (401+F1) และ F9 (401+F3)
• และใช้งานกับแผ่นกรองรุ่น DBF1,DBF3

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่