DBOR

หมวดหมู่:
รุ่น
DBOR
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ

• ฝาครอบตลับกรอง ประเภท ฝาหมุนเกลียว
• ใช้งานกับหน้ากาก DM-22และ DM-8024
• ใช้งานกับไส้กรอง รุ่น DVC-2401OV และDVC-2401C
• และใช้งานกับแผ่นกรองรุ่น DBOP

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่