DBOP

หมวดหมู่:
รุ่น
DBOP
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ

• แผ่นกรองฝุ่น ละออง
• ใช้งานกับหน้ากากไส้กรองรุ่น DM-22 และ DM-8024
• ใช้งานร่วมกับฝาครอบรุ่น DBOR

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่