DBF1

หมวดหมู่:
รุ่น
DBF1
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ

• แผ่นกรองฝุ่น ละออง ความละเอียดถึง94%
• เพิ่มโพรงอากาศช่วยลดแรงต้านการหายใจ
• ใช้งานกับหน้ากากไส้กรองรุ่น FP1 และ BERRY
• และใช้งานกับฝาครอบรุ่น DBR1

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่