ถุงมือนิรภัย DAILOVE 5500

หมวดหมู่: ,
รุ่น
DAILOVE 5500
มาตรฐาน
CE
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ
มาตรฐาน
CE

• ถุงมือนิรภัยเคลือบ Polyuretheane ซับในถักทอเส้นใย Cotton
• ป้องกันสารเคมี และสารตัวทำละลายต่างๆ ทีมีความเข้มข้น ได้แก่ MEK , Benzene , Acetone และ Solvents
• เหมาะกับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ งานด้านเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเคมี งานด้านการพิมพ์

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่