803

หมวดหมู่:
รุ่น
803
มาตรฐาน
CE
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ
มาตรฐาน
CE

• ตลับกรองป้องกันไอสารอินทรีย์ ไอกรด แก๊ส
• ใช้งานกับหน้ากากรุ่น FP1 และ BERRY
• ใช้กรองแก๊สและสารเคมีต่างๆ เช่นสารอินทรีย์ซันเฟอร์-ไดออกไซด์,ฮาโลเจน ,ไฮโดรเจนซันไฟด์ ฯลฯ

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่