801

หมวดหมู่:
รุ่น
801
มาตรฐาน
CE
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ
มาตรฐาน
CE

• ตลับกรองป้องกันไอสารอินทรีย์ Organic Vapors
• ใช้งานกับ หน้ากากรุ่น FP1 และ BERRY

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่