404

หมวดหมู่:
รุ่น
404
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ

ทนทาน และประหยัดสำหรับการรั่วไหลทั่วๆไปเพื่อให้พื้นสะอาดปลอดภัย นำไปใช้ที่มุมและรอบๆเครื่องจักรที่มีการรั่วไหลของเหลว เพื่อช่วยให้มีความปลอดภัยช่วยดูดซับของเหลวจากพื้นเยี่ยม ช่วยให้ทำความสะอาดง่ายและเร็วผิวโพรพิลีนทนต่อสารเคมีและการฉีกขาด ลดฝุ่นละออง และยังสามารถกักเก็บของเหลวไว้ได้แม้จะดูดซับจนเต็มแล้วสามารถเผาหลังการใช้งานเพื่อลดของเสีย

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่