25400

หมวดหมู่:
รุ่น
25400
มาตรฐาน
NFPA
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ
มาตรฐาน
NFPA

• ตู้เก็บสารเคมี ประเภทไวไฟ 2 ประตู
• ขนาด 44″ x 43″ x 18″

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่