24106

หมวดหมู่:
รุ่น
24106
มาตรฐาน
NFPA
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ
มาตรฐาน
NFPA

• ตู้พลาสติก Polyethylene เก็บสารเคมีประเภทกัดกร่อน
• ขนาด 35″ x 36″ x 22″

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่