10821

หมวดหมู่:
รุ่น
10821
มาตรฐาน
NFPA
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ
มาตรฐาน
NFPA

• ใช้จัดเก็บและเคลื่อนย้ายของเหลวไวไฟ
• มี Nozzle ที่สามารถยืดหยุ่นได้ ทำให้ถ่ายเทของเหลวไวไฟได้สะดวก
• มี Flame Arrester ป้องกันเปลวไฟไหลย้อนกลับทั้งสองด้าน

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่