10807

หมวดหมู่:
รุ่น
10807
มาตรฐาน
NFPA
ยี่ห้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยี่ห้อ
มาตรฐาน
NFPA

• ออกแบบสำหรับงานที่ต้องการติดตั้งบนชั้น
• ติดตั้งก๊อกไว้ด้านล่างที่ต่อกับตัวตัดอากาศ
• ของเหลวถ่ายเทผ่านก๊อกได้สะดวกรวดเร็ว

แชร์สินค้านี้ไปที่

หมวดหมู่