หน้ากาก N95 เพื่อพี่น้องภาคเหนือ

หน้ากาก N95 เพื่อพี่น้องภาคเหนือ

หน้ากาก N 95
เอสโก้ พรีเมี่ยม

บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด ได้ตระหนักถึงวิกฤตปัญหาฝุ่นควันในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว

ทางบริษัทฯ จึงยินดีที่จะมอบหน้ากาก N95 “Japan Vilene” จากประเทศญี่ปุ่น ให้กับหน่วยงานที่ต้องใช้ในการดับไฟป่า โรงพยาบาล หรือโรงเรียน ที่ยังขาดแคลนหน้ากาก N95 เพื่อไว้ใช้ป้องกันนะคะ

ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้ามายังบริษัทฯ นะคะ ทางเราจะส่งหน้ากาก N95 ไปให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในยามวิกฤตเราต้องช่วยกัน ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยดูแลคนไทยด้วยกันนะคะ

 

อนึ่งบริษัทเอสโก้ พรีเมี่ยมได้ทำการส่งมอบหน้ากาก N95 “Japan Vilene” ให้กับพี่น้องชาวแม่ฮ่องสอน โดยส่งมอบผ่านไปยังหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แชร์สินค้านี้ไปที่