BIG CLEANING DAY

BIG CLEANING DAY

เอสโก้ พรีเมี่ยม

สื่บเนื่องจากที่ผ่านมามีกระแส ทั้ง ฝุ่นPm 2.5 และเชื้อCOVID-19  พนักงานบริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด ทุกคน จึงได้ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day 2020 เพื่อเป็นการทำความสะอาดและจัดเก็บของให้เรียบร้อย ทั้งบริเวณออฟฟิศ ลานจอดรถ คลังเก็บสินค้า

ให้สะอาดปลอดภัยจาก COVID-19 และ ฝุ่นละอองต่างๆ เพื่อเป็นการ ตอกย้ำความมั่นใจของลูกค้า ว่า บริษัทของเรา สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวลแน่นอนค่ะ “เพราะว่าเราใส่ใจในทุกเรื่องของความปลอดภัย”

 

แชร์สินค้านี้ไปที่