ปฏิทินกิจกรรม

สัมนาประจำปีกับ Yamamoto

18 กรกฎาคม 2561

สัมนา: สัมนาประจำปีกับ Yamamoto ผู้นำด้านแว่นตาเลเซอร์หนึ่งเดียวจากประเทศญี่ปุ่น
วิทยากร: Yamamoto
สถานที่: บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของเลเซอร์ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต

แชร์สินค้านี้ไปที่