สถิติการบาดเจ็บจากการทำงาน

สถิติการบาดเจ็บจากการทำงาน

เอสโก้ พรีเมี่ยม

อุบัติเหตุอยู่รอบตัวเราเสมอ ไม่ใช่แค่ตามท้องถนน แต่เกิดขึ้นแม้ในสถานที่ที่เราใกล้ชิด เช่น บ้าน โรงเรียน หรือแม้กระทั่งที่ทำงาน โดยเฉพาะลักษณะงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น

ข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่า สถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2556 – 2560 พบว่า จำนวนลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2556 มีลูกจ้างประสบอันตราย 111,894 ราย และลดลงเป็น 86,278 ราย ในปี 2560 ถึงแม้จะเป็นสัญญาณที่ดีของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน แต่ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ก็ควรระมัดระวังอยู่เสมอ

จากสถิติพบว่า สาเหตุของการบาดเจ็บจากการทำงานมาจาก3ปัจจัยหลักได้แก่

  1. บาดเจ็บจากการโดนบาด ทิ่มแทงคิดเป็น 23.42%
  2. บาดเจ็บจากการโดนวัตถุหล่นทับคิดเป็น 16.31%
  3. บาดเจ็บจากการโดนกระแทกหรือชนคิดเป็น13.94%

อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ เหล่านี้สามารถป้องกันได้ด้วยการระมัดระวังตนเองและสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ค่ะ

Cr:สำนักงานกองทุนทดเงินแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

 

 

 

แชร์สินค้านี้ไปที่