๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

เอสโก้ พรีเมี่ยม

๕ ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญต่อปวงชนชาวไทยทุกคน
เนื่องจากเป็นวาระสำคัญของประเทศไทย ๓ ประการ

๑. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒. เป็นวันชาติ
๓. เป็นวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด

แชร์สินค้านี้ไปที่