เข้าเยี่ยมชม โรงงาน SSEDA ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

เข้าเยี่ยมชม โรงงาน SSEDA ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

เอสโก้ พรีเมี่ยม

เข้าเยี่ยมชม โรงงาน SSEDA ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

 

เครื่องทดสอบ หมวกนิรภัย และเช็มขัดนิรภัย

เครื่องอบทั้งอุณหภมูสูง และอุณหภูมิต่ำ เพื่อทดสอบหมวกนิรภัย ก่อนนำไปทดสอบในขั้นตอนอื่นๆต่อไป

แชร์สินค้านี้ไปที่