หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเพิ่มพลังคิดบวกเพื่อการพัฒนางาน

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเพิ่มพลังคิดบวกเพื่อการพัฒนางาน

เอสโก้ พรีเมี่ยม

วิทยากรผู้ให้ความรู้และแนวคิดดีๆ

ทุกคนตั้งใจเรียนรู้และทำกิจกรรม

กิจกรรมสนุก สร้างสรรค์ และได้ความรู้

แชร์สินค้านี้ไปที่