วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

เอสโก้ พรีเมี่ยม

วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day) ตรงกับ วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามหาราช(รัชกาลที่๕) พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทำให้ชาวไทยเป็นไท จวบจนวันนี้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด

แชร์สินค้านี้ไปที่