วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

เอสโก้ พรีเมี่ยม

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวัน “ต่อต้านยาเสพติด”
เนื่องด้วย ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking : ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด นั่นเอง
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : hilight.kapook.com


แชร์สินค้านี้ไปที่