ประมวลภาพทำบุญ เลี้ยงอาหารน้องๆผู้พิการทางสมองและปัญญา ที่บ้านราชวดี

ประมวลภาพทำบุญ เลี้ยงอาหารน้องๆผู้พิการทางสมองและปัญญา ที่บ้านราชวดี

เอสโก้ พรีเมี่ยม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมาพวกเราชาว เอสโก้ พรีเมื่ยม ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงอาหารน้องๆผู้พิการทางสมอง และปัญญา ที่บ้านราชวดี (ชาย)

 

 

แชร์สินค้านี้ไปที่