คณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม และศึกษาการทำงานของบริษัทฯ

คณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม และศึกษาการทำงานของบริษัทฯ

เอสโก้ พรีเมี่ยม

คณะนักศึกษาปริญาโท จากมหาวิทยาลัยหอการค้า เข้าเยี่ยมชม และศึกษาการทำงานของบริษัทฯ

แชร์สินค้านี้ไปที่