หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเพิ่มพลังคิดบวกเพื่อการพัฒนางาน ภายในบริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด

 

 

วิทยากรผู้ให้ความรู้และแนวคิดดีๆ

 

 

ทุกคนตั้งใจเรียนรู้และทำกิจกรรม

 

 

กิจกรรมสนุก สร้างสรรค์ และได้ความรู้