การก่อสร้างและบรรยากาศอาคารหลังใหม่ บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด